Αγροτική Μετεωρολογία

Ελληνικά

Η μελέτη και εφαρμογή των σχέσεων μεταξύ της μετεωρολογίας και της γεωργίας που αφορά θέματα όπως το χρονοδιάγραμμα φύτευσης καλλιεργειών. (McGraw-Hill Science & Technology Dictionary)