ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει τακτικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και λειτουργία ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “An applied Agrometeorological System for Protection Of the Environmental Resources and Farming Optimization”, ’’Εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού Συστήματος για την ορθολογικότερη αξιοποίηση φυσικών πόρων και βελτιστοποίηση καλλιεργειών’’

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Call for tender for the project “An applied Agrometeorological System for Protection Of the Environmental Resources and Farming Optimization” (AGROMETEOROLOGY).

Procurement, installation, training and operation of an agrometeorological system under the program “An applied Agrometeorological System for Protection Of the Environmental Resources and Farming Optimization”,under the IPA-Cross Border Programme “Greece-Albania 2007-2013”

Αρχείο: